Η εταιρία παρέχει :

  • Εξοπλισμό Εργατηρίων Ερευνας
  • Εποπτικά Οργανα  Φυσικής-Χημείας –Βιολογίας –Γεωλογίας
  • Χημικά Αντιδραστήρια  Εργαστηριακών πειραμάτων .

Επίσης η εταιρία από το 2012  δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και χονδρικό εμπόριο χημικών προιόντων, οίκων του εξωτερικού κτλπ.